Applikationer

Det finns stor efterfrågan på produkter i zonen mellan livsmedel och läkemedel; produkter med den gemensamma nämnaren att de har positiva effekter på vår hälsa.

För att få ut optimal effekt av probiotikan är det mycket viktigt att bakterien överlever både i produktionsprocessen och under hela produktens hållbarhetstid. En mängd faktorer kan begränsa bakteriernas överlevnad och hållbarhet under hanteringen – värme, vattenaktivitet (för torra applikationer), förekomst av antibakteriella komponenter etc.

Vi på Probi förser våra partners med protokoll som säkerställer probiotikans överlevnad i deras produktion. På så sätt kan vi tillförsäkra konsumenten ett kostnadseffektivt sätt att få god effekt av vår probiotika i produkten.