Functional Food

Vi har starkt fokus på att säkra bästa möjliga hållbarhet för probiotikan vid tillsats i olika livsmedel. Detta omfattar både applikationsoptimering och olika former av enkapsulering.

Nedan finner du exempel på flera produktapplikationer för vår probiotika. I varje segment har Probi lösningar för att hantera de specifika svårigheterna hos de olika produkterna.