Rumstempererade livsmedel

För att kunna leverera probiotikan i produkter med lång hållbarhet i rumstemperatur krävs speciell applikationsteknologi. I varje segment har Probi lösningar för att hantera specifika svårigheter hos de olika produkterna.

Müslibars
Müslibars är populära livsmedelsprodukter som kräver lång hållbarhet i rumstemperatur.

För att kunna producera probiotiska bars som möter dessa krav, behövs speciell teknologi. En produktionsprocess som innebär att probiotikan inkapslas i slutprodukten, ger nödvändigt skydd mot livsmedlets vattenaktivitet och säkrar att de probiotiska bakterierna överlever.

Probi har tillsammans med Kraft Foods tagit fram de första rumstempererade müslibars som innehåller probiotika i kombination med fibrer. De fungerar som ett gott mellanmål som naturligt hjälper magens hälsa.

Barnmatsprodukter
Torra barnmatsprodukter har som regel medellång hållbarhet i rumstemperatur. Probis probiotiska stammar kan med fördel blandas med olika typer av vällingpulver, grötpulver etc. för att sedan packas i passande konsumentförpackning.
 
Vatten
För att kunna erbjuda konsumenterna en probiotisk rumstempererad dryck som möter handelns krav på lång hållbarhet, erbjuds teknologi där Probis probiotika kan tillsättas i en kork för buteljerad dryck. När korken öppnas frigörs det probiotiska pulvret och löses upp i drycken. Pulvret kan även innehålla smak- och färgkomponenter.
 
Sticks
I portionsförpackade pulverdrycker är probiotikan blandad med ex. smaksatt pulver. Detta ger ett praktiskt ”on-the-go”-format som kan blandas i valfri dryck och konsumeras direkt, utan krav på kylförvaring.