Medarbetare

Probi startade 1991 och sedan dess har organisationen präglats av entreprenörskap där forskning och utveckling av hög kvalitet har varit Probis signum. Huvuddelen av medarbetarna är verksamma inom  FoU, och har lång erfarenhet inom områden som mikrobiologi, immunologi, kemi och nutrition. Under senare år har därför marknads- och försäljningsavdelningen förstärkts med medarbetare med gedigen internationell erfarenhet.

Probis personalpolicy

Probi vill erbjuda en dynamisk miljö för sina medarbetare, där individen får ta stort ansvar och det finns betydande utvecklingsmöjligheter. Att som Probi arbeta med produkter som leder till att människor förbättrar sin hälsa och sitt välbefinnande är både ansvarsfyllt och stimulerande. Probis verksamhet baseras på fyra grundläggande värderingar som tillsammans bildar en plattform för bolaget och dess utveckling:

 • Kunnighet och kompetens
  Med kunnighet och kompetens engagerar Probis medarbetare kunder, samarbetspartners, konsumenter och medarbetare.
 • Hängivenhet
  Att arbeta med forskning och produkter som påverkar hälsan innebär ett stort ansvar och kräver ett engagemang utöver det vanliga.
 • Trovärdighet
  Trovärdighet är grundläggande för att Probi ska vara det naturliga valet för kunder, samarbetspartners, konsumenter och medarbetare.
 • Nyfikenhet
  Probi prövar gärna nya vägar, både inom forskning, produktutveckling och på marknaden.