Probis historia

Probi var pionjär inom probiotisk forskning och utveckling. Redan 1986 inledde Probis grundare ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet, i syfte att utveckla ett nytt näringstillskott som skulle ges till allvarligt sjuka patienter. Forskare hade vid den tiden ytterst begränsad kunskap om tarmflorans betydelse. Projektet var därför mycket visionärt.

Forskarna undersökte tarmfloran hos friska och sjuka personer och såg samband som gjorde att man drog slutsatsen att patienterna borde ha medicinsk nytta av de bakterier som försvann hos de allra sjukaste patienterna. Man valde speciellt ut bakteriestammar som skulle ha de bästa förutsättningarna att fungera och bildade Probi för att bättre kunna driva utvecklingen framåt till färdig produkt.

 

Viktiga händelser

2013

 • Vifor Pharma lanserar Vitafor® probi-intestis® (baserad på Probi Digestis®) i Schweiz.
 • Utökat samarbete med Health World Austrailia för lanseringen av Probi Defendum®.
 • Probi tecknar samarbetsavtal med Botanic Pharma för lanseringen av Probi Digestis® i Marocko.
 • Probi tecknar samarbetsavtal med BiO-LiFE för lanseringen av Probi Digestis® i Malaysia.
 • Probi tecknar samarbetsavtal med AlenMed för lanseringen av Probi Digestis® och Probi Defendum® i Vitryssland.
 • Förstärkt samarbete med NextFoods GoodBelly i USA.

 

2012

 • Probi ingick forsknings- och utvecklingsavtal med tyska Symrise om munhälsa.
 • Probi ingick affärsutvecklingsavtal med Viva 5 för marknadsföring av Probi Digestis® och Probi Defendum® till nya distributörer inom Consumer Healthcare i Nordamerika.
 • Probi tecknade samarbetsavtal med Vifor Pharma, för lansering av Probi Digestis® och Probi Defendum® på apoteksmarknaden i Schweiz.
 • Heinz lanserade Golden Circle Healthy Life™ Probiotic Juice baserad på Probi Defendum® i Australien.
 • Probi tecknade distributionsavtal med USV Ltd för lansering av Vibact IBS baserad på Probi Digestis® i Indien.
 • Probi tecknade distributionsavtal med Alvogen IPCO S.Á.R.L. för lansering av Probi Digestis® och Probi Defendum® i Taiwan.
 • Probis miljöledningssystem certifierades enligt ISO14001.

2011

 • Probi ingick i ett utvecklingsavtal, med fokus på gemensam klinisk utveckling av Probi Defendum®, med ett ledande globalt livsmedelsföretag.
 • Probi ingick i ett kosttillskottavtal med Pharmavite vilket är ett av de största bolagen på den amerikanska marknaden för vitaminer, mineraler och kosttillskott (VMS). Probis kosttillskott innehållande LP299V® lanseras under varumärket Nature Made® vilket är det ledande varumärket i USA inom VMS.
 • Probi tecknade ett avtal som ger Ta`am Teva Altman rätt att lansera Probis kosttillskott baserat på LP299V® i Israel.

2010

 • Tioårigt licensavtal tecknades med Danone som ger företaget exklusiv global rätt utanför Nordamerika att använda Probis bakterie LP299V® och annan relevant teknologi i probiotiska fruktdrycker och fruktjuicer.
 • Kosttillskotten Probi Mage® och Probi Frisk® lanserades i Sverige.
 • Probi och Institut Rosell ingick i ett nytt långsiktigt avtal.
 • Probi’s svenska förkylningsstudie publicerades i European Journal of Nutrition.
 • Nytt avtal tecknades med Institut Rosell gällande Mercks lansering av Probis kosttillskott i Latinamerika.
 • Avtal tecknades med Camox Pharmaceuticals för lanseringen av tre kosttillskott baserade på Probis stammar i Sydafrika.
 • Avtal tecknades med Alapis Group för lanseringen av kosttillskottet baserat på Probi Defendum® i Grekland.

2009

 • Avtal tecknades med Skånemjerier om lansering av ett nytt sortiment, Bravo Friscus.
 • Samarbetsavtal tecknades med Bringwell gällande lansering av Probis kosttillskott med Probis egna varumärken på den nordiska marknaden.
 • Nytt avtal teckandes med Institut Rosell gällande Jarrow Formulas lansering av kosttillskottet baserat på Probi Digestis® på USA:s hälsokostmarknad.
 • Nytt avtal teckandes med Institut Rosell gällande Merck KgaA:s lansering av kosttillskottet baserat på Probi Digestis® i Latinamerika.

2008

 • Framgångsrik förkylningsstudie med forskningsresultat i världsklass ger möjlighet till lansering av immunprodukt.
 • Avtal tecknas för 12 nya geografiska marknader inom Kosttillskott.
 • Amerikanska samarbetspartnern NextFoods gör storinvestering vid lanseringen av fruktdrycken GoodBelly med Probis probiotika i USA.
 • Den globala livsmedelskoncernen Kraft Foods lanserar tre sorters müslibars med probiotika i USA under varumärket LiveActive.
 • Forskningsstöd från Vinnova på 1,8 miljoner SEK till delfinansiering av en forskningsstudie om Probis probiotikas potentiella positiva hälsoeffekter på hjärt- och kärlhälsa.

2007

 • Avtal med NextFoods avseende lansering av fruktdrycker med Probis bakterier på den amerikanska marknaden.
 • Avtal tecknas för 6 nya geografiska marknader inom Kosttillskott.

2006

 • Avtal tecknas för 7 nya geografiska marknader inom Kosttillskott.

2005

 • Lansering av kosttillskott med Probis bakterier i USA, Storbritannien och Frankrike.
 • Nya fynd rörande påverkan av LP299V® på immunsystemet patentsöks.
 • Probi tilldelades ”Technology Leadership Award” av det internationella konsultföretaget Frost & Sullivan för framgångsrik kommersialisering av sina bakterier.

2004

 • Probi noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

2003

 • Internationella licensavtal tecknas med världsledande distributörer inom Functional food, Group Danone, samt Kosttillskott, Institut Rosell.
 • ProViva blir den första produkten utanför Japan som får marknadsföras med ett produktspecifikt hälsopåstående.

2002

 • Vetenskapliga studier inom Klinisk Nutrition publiceras.
 • Resultat på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar publiceras.

2001

 • Rättigheterna att marknadsföra LP299V® i Europa förutom Norden och Storbritannien köps tillbaka från Skånemejerier.

2000

 • Probi genomför en nyemission om 78 miljoner SEK i syfte att kommersialisera bakterien LP299V® inom affärsområdena Functional Food och Kosttillskott.
 • Positiva resultat på funktionell tarmstörning (IBS) publiceras.

1998

 • Probi noteras på NGM.

1994

 • Probi tecknar licensavtal med Skånemejerier, som lanserar ProViva, en fruktdryck med Probis patenterade bakterie, LP299V®.

1991

 • Probi bildas.
 • Patentansökan för LP299V® lämnas in.