Probis marknad

Probiotikamarknaden

Den globala marknaden för probiotika/probiotiska livsmedel uppgick 2012 till 172 miljarder SEK, och förväntas stiga till 228 miljarder SEK 20171. Europa och delar av Asien räknas till de mogna marknaderna och hör också till de regioner som under senare år visat störst efterfrågan. Som en följd av befolkningstillväxt och ökat välstånd är Asien den region där efterfrågan väntas öka mest de kommande åren.

Även mindre utvecklade  marknader som Brasilien och Nordamerika förväntas ha en positiv tillväxt framöver. Livsmedelsprodukter i form av yoghurt och drycker dominerar den globala probiotikamarknaden, och här har mejeriprodukterna fortsatt starkast position. Undersökningar visar att probiotiska juicer fortfarande är en underutvecklad marknad med förväntad stark tillväxt. Kosttillskottsmarknaden utgör ungefär en tiondel av livsmedelsmarknaden, men här förväntas tillväxten vara starkare under de kommande åren.

1) Euromonitor 2013

Trender och Drivkrafter

Den globala hälsotrenden är fortsatt stark, med drivkrafter som ökad medvetenhet om hälsofaktorerna och tilltagande välfärdsproblem i form av bland annat övervikt, fetma, diabetes och stress. Marknaden påverkas också av en åldersmässig förskjutning som välfärdssystemen inte fullt ut klarar av att hantera. Detta i sin tur leder till att konsumenterna i ökande grad ägnar sig åt egenvård.

Den växande gruppen äldre är en köpstark grupp, men man kan se att även yngre grupper spenderar pengar på produkter inom functional food. Därför lanserar också många livsmedels- och läkemedelsbolag produkter som är inriktade på behoven hos medelålders och äldre konsumenter.

En annan stark drivkraft är stigande medelinkomst, som ett resultat av stark ekonomisk utveckling, främst på vissa marknader i Asien. I finansiellt osäkra tider är det framförallt de som har goda inkomster som fortsatt är villiga i att investera i sin hälsa.