Produktplattformar

Baserat på Probis väldokumenterade och patenterade probiotikastammar har bolaget registrerat produkt- och ingrediensvarumärken och utvecklat produktplattformar för att tydligt differentiera produkterna och underlätta för konsumenterna i deras val av produkt.

Varumärkena ger en tydlig positionering med indikation om förväntad effekt. Plattformarna skapar en flexibel modell med en rad samarbetsmöjligheter för Probi oberoende av partner, marknad och affärsmodell.