Probi Defendum®

Probi Defendum®: baserat på en kombination av bakteriestammarna Lactobacillus plantarum HEAL9 (DSM 15312) och Lactobacillus paracasei 8700:2 (DSM 13434).

 

Probis bakteriestammar Lactobacillus plantarum HEAL9 och Lactobacillus paracasei 8700:2 har dokumenterats i stora studier på människa.

Lactobacillus plantarum HEAL9 kan fermentera olika växtmaterial som havre, frukt och bär. Lactobacillus paracasei 8700:2 växer bra i mjölkbaserade produkter som ost och yoghurt och etablerar sig väl i tarmen hos människa.

 

www.probidefendum.com