Probi Digestis®

Probi Digestis®: baserad på Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843).

 

Lactobacillus plantarum 299v (LP299V®) är Probis mest dokumenterade bakterie och upptäcktes redan 1986 i Lund. Över 30 studier har gjorts på människa med fokus på mag-tarmhälsa.

LP299V® kan fermentera olika växtmaterial som havre, frukt och bär.

 

www.probidigestis.com