Samarbeta med Probi

Högkvalitativa probiotiska produkter. Expertis inom forskning och utveckling

 

Vi samarbetar med professionella partners inom livsmedel och kosttillskott som har ett genuint intresse för högkvalitativa probiotiska produkter och som har stor genomslagskraft på sin lokala, regionala eller internationella marknad.

Probi erbjuder licenser till företag som producerar, distribuerar och säljer functional food och kosttillskott.

Probi licensierar sin teknologi till livsmedelsföretag, vanligtvis i form av en royalty på kundens försäljning. I dessa sammanhang erbjuder Probi oftast det probiotiska råmaterialet till ett pris som motsvarar tillverkningskostnaden.

Inom Consumer Healthcare säljer Probi vanligtvis färdig produkt i bulkform som sedan konsumentförpackas lokalt av respektive distributör. Denna modell garanterar en högklassig produktkvalitet samt minimerar time-to-market.

Probi kan även i vissa fall erbjuda sina kunder exklusivitet mot ersättning i form av exempelvis ”down payments”.

Expertis inom forskning och utveckling

Vi erbjuder våra partners expertis inom probiotisk forskning och utveckling, samt bistår med djup kompetens och lång erfarenhet inom områden som koncept-utveckling, industrialisering, teknisk marknadsföring och hantering av hälsopåståenden.

Probi erbjuder ” One-Stop-Shop”

  • Globalt marknadskunnande
  • Bred expertis inom F&U
  • Mikrobiologi
  • Nutrition
  • Bioteknik (Fermentations-utveckling)
  • Medicin
  • Regulatoriska frågor
  • Applikationskunnande