Bokslutskommuniké 2009

2010-01-27

Vinstökning 2009 trots minskad omsättning

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 65,5 miljoner SEK (68,0) och för fjärde kvartalet till 15,8 miljoner SEK (15,7).
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 13,8 miljoner SEK (10,2) och för fjärde kvartalet till 1,8 miljoner SEK (2,5).
 • Resultat efter skatt för året uppgick till 10,8 miljoner SEK (8,0) och för fjärde kvartalet till 1,4 miljoner SEK (1,4).
 • Resultat efter skatt per aktie för året uppgick till 1,15 SEK (0,85) och för fjärde kvartalet till 0,15 SEK (0,15).
 • Kassaflödet för året uppgick till 10,4 miljoner SEK (13,9) och för fjärde kvartalet 1,3 miljoner SEK (5,7).
 • Bravo Friscus, ny probiotisk juice, med positiva effekter på immunförsvaret lanserades i Sverige under hösten tillsammans med Skånemejerier.
 • Samarbetsavtal med Bringwell gällande lansering av Probis kosttillskott för maghälsa och immunförsvar med Probis egna varumärken på den nordiska marknaden under 2010.
 • Jarrow Formulas lanserar 2010 Probis kosttillskott för maghälsa på USA:s hälsokostmarknad genom nytt avtal med Institut Rosell.
 • Merck KgaA lanserar Probis kosttillskott för maghälsa i latinamerika genom nytt avtal i januari 2010 med Institut Rosell.
 • Probis leveransavtal med Kraft upphörde 2009, vilket medförde en minskning av Probis nettoomsättning jämfört med 2008, men gav en engångsintäkt i Q2 2009 på 5,4 miljoner SEK.
 • Royaltyintäkterna från ProViva har fortsatt att öka och steg med 7 procent under 2009.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 50 öre per aktie.

Läs hela kommunikén

Kosttillskott lanseras i Latinamerika

2010-01-13

Probis kosttillskott för maghälsa lanseras i Latinamerika av Merck

Probis partner Institut Rosell har tecknat ett avtal som ger det tyska läkemedels­företaget Merck KGaA exklusiva rättigheter att sälja kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v™ på apotek i 13 latinamerikanska länder. De första produkt­lanseringarna kommer att äga rum under 2010 och därefter på ytterligare marknader allteftersom myndighetsgodkännanden blir klara.

Läs hela pressmeddelandet