Probi ställer ut på Health Ingredients Europe

 

Den 16 – 18 november ställer vi ut på Health Ingredients Europe-mässan i Madrid, Spanien.

 

Hi_exhibitorbanner_W6

 

 

 

 

För mer information om mässan, klicka här

Delårsrapport 2010.01.01 – 2010.09.30

2010.10.20

Delårsrapport 2010.01.01 – 2010.09.30

Utökat samarbete med Camox i Sydafrika

2010-10-18

Utökat samarbete med Camox i Sydafrika väntas ge ca 5 miljoner SEK i ökade intäkter första året

Probi har tecknat ett nytt avtal med Camox Pharmaceuticals, ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sydafrika. Det nya avtalet ger Camox Pharmaceuticals rättigheter att lansera två nya produkter i Sydafrika baserade på Probis bakteriestam Lp299v™. Avtalet kompletterar det som undertecknades i mars 2010 avseende Probis immunprodukt. Lanseringen av de nya produkterna kommer att ske runt halvårsskiftet 2011. Probis nettoomsättning förväntas öka med ca 5 miljoner kronor under de första 12 månaderna efter lansering och Probis nettoresultat kommer att påverkas positivt redan under 2011. Detta är i tillägg till de redan förväntade intäkterna och den positiva resultatpåverkan från det första avtalet med Camox.

Läs hela pressmeddelandet här

Probis förkylningsstudie publicerad

2010-10-13

Probis svenska förkylningsstudie publicerad i European Journal of Nutrition

Signifikant minskad förkylningsrisk och färre dagar med förkylningssymptom. Det är huvudresultaten från den omfattande svenska förkylningsstudie med Probis bakterier som nu har publicerats i European Journal of Nutrition, (DOI 10.1007/s00394-010-0127-6). Den unika bakteriekombination som har undersökts i studien finns numera kommersiellt tillgänglig för svenska konsumenter både som livsmedel i Bravojuicen Friscus och som kosttillskott i ProbiFrisk.

Läs hela pressmeddelandet här

Framgångsrikt samarbete med Bringwell

2010-10-05

Probis och Bringwells samarbete skapar ledande position på den svenska marknaden redan efter sex månader

Redan ett halvår efter att Probi och Bringwell lanserade sitt samarbete har Probi-produkterna ProbiMage och ProbiFrisk tagit en klart ledande position inom probiotika i hälsofackhandeln och på apoteken. Lanseringen kommer redan under 2010 att generera intäkter om cirka 7 MSEK för Probi.

Läs hela pressmeddelandet här

Förändring i Probis styrelse

2010-10-01

Förändring i Probis styrelse

Annika Espander, ledamot i Probis styrelse sedan 2009, tillträder som chef för Private Banking på Handelsbanken den 1 oktober 2010. I samband med detta frånträder Annika Espander samtliga sina externa styrelseuppdrag och hon lämnar därför Probis styrelse per den 30 september.

Läs hela pressmeddelandet här

Engångsbetalning på 10 MSEK till Probi

2010-10-01

Engångsbetalning på 10 MSEK till Probi från Skånemejerier när Danone-avtalen träder i kraft

Probi erhåller en engångsbetalning på 10 MSEK från Skånemejerier, då Danone-avtalen formellt trädde i kraft sent igår. Betalningen erläggs under fjärde kvartalet och kommer att redovisas i sin helhet i 2010 års resultat. Probi har även möjlighet att senare erhålla en större engångsbetalning från Skånemejerier vid ett myndighetsgodkännande av ett hälsopåstående för Probis bakterie Lp299v™ i Europa.

Läs hela pressmeddelandet här