Probi tecknar nytt långsiktigt avtal med Institut Rosell

2010-12-20

Probi tecknar nytt långsiktigt avtal med Institut Rosell

Probi har tecknat ett nytt långsiktigt avtal med Institut Rosell gällande kosttillskott baserade på Probis bakterie Lp299v™. Det nya avtalet ersätter det sju år gamla avtalet med Institut Rosell som idag utgör basen för cirka 20 procent av Probis totala omsättning. Det nya avtalet gäller initialt i sju år. Probi får flera nya möjligheter, framför allt högre produktmarginaler och ökade möjligheter att göra egna distributionsavtal eller lansera kosttillskott för maghälsa på egen hand i stora delar av världen. Avtalet förväntas ge en positiv resultateffekt för Probi redan under andra kvartalet 2011.

Läs hela pressmeddelandet här

Probis kosttillskott för immunförsvar lanseras i Grekland

2010-12-07

Probis kosttillskott för immunförsvar lanseras av Alapis Group i Grekland

Probi har tecknat ett distributionsavtal som ger Alapis Group rätt att sälja Probis kosttillskott för immunförsvar i Grekland och Cypern. Alapis Group, med säte i Grekland, är på väg att bli ett av de ledande läkemedelsföretagen i sydöstra Europa. Produkten kommer att lanseras under Alapis internationella varumärke för probiotika, vilket idag inrymmer två produkter. Probi påbörjar leveranser under andra kvartalet 2011 och lanseringen på grekiska apotek sker under tredje kvartalet.

Läs hela pressmeddelandet här