Bokslutskommuniké 2010

2011-01-26

Probis bästa år hittills med en omsättningsökning på 23 procent och en ökning av rörelseresultat med 31 procent

 

Bokslutskommuniké 2010