Årsstämma 2011

2011-04-28

Läs hela pressmeddelandet här

Delårsrapport 2011-01-01 – 2011-03-31

2011-04-28 

Omsättningen ökar 50 % och vinsten fördubblas

Läs hela rapporten här

Förslag till valberedning inför årsstämma 2012

2011-04-12

Aktieägarna Consepio, Skånemejerier, Kåre Larsson, Göran Molin, Bengt Jeppsson och Siv Ahrné föreslår att årsstämman i Probi AB den 28 april 2011 utser en valbered­ning inför 2012 års årsstämma, bestående av tre ledamöter, att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Till ledamöter av valberedningen föreslås Ragnhild Wiborg (Consepio) (sammankallande), Anders Olsson (Skånemejerier) och Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet).

Läs hela pressmeddelandet här

Probi kommer att lämna egen ansökan till EFSA

2011-04-08

EFSA­- European Food Safety Authority – har gjort en negativ rekommendation angående 13.1-ansökningar för hälsopåstående inom maghälsa för Probis bakterie Lp299v. Ansökningarna gjordes under 2007 och 2008 av ett antal från Probi fristående aktörer och baserades på ofullständiga underlag. EFSA- rekommendationen var väntad av Probi och får inga omedelbara konsekvenser för bolaget. Enligt tidigare plan kommer bolaget att lämna in en så kallad 13.5- ansökan som är betydligt mer omfattande än den nu aktuella under artikel 13.1. Den nya 13.5-ansökningen har som målsättning att långsiktigt säkra hälsopåståenden inom EU. 

Läs hela pressmeddelandet här