Företagspresentation 7 november 2011, CFO Niklas Brandt – Redeyes Börsdagar

2011-11-07

Se hela presentationen här

Probi ingår utvecklingsavtal

2011-11-03

Probi ingår utvecklingsavtal med ledande globalt livsmedelsföretag

Probi har ingått ett utvecklingsavtal, med fokus på gemensam klinisk utveckling av ProbiDefendumTM, Probis plattformsteknologi inom immunförsvar, med ett ledande globalt livsmedelsföretag.Samarbetet kommer att fokusera på att ytterligare stärka Probi­DefendumsTM kliniska plattform inför den ansökan om ett hälsopåstående inom EU som Probi avser att göra. En gemensam klinisk studie som är inriktad på förkylningar och immunförsvar kommer att påbörjas i Europa under första kvartalet 2012. Probis partner har garanterats global exklusivitet att förhandla kommersiella avtal med Probi inom immunhälsa för produktområden där Probi i dagsläget inte har några produkter.

Läs hela pressmeddelandet här