Probi och NextFoods förstärker samarbetet kring GoodBelly® i USA

2013-02-19

Probi och NextFoods förstärker samarbetet kring GoodBelly® i USA

Probi och det amerikanska livsmedelsföretaget NextFoods förstärker sitt samarbete på den nordamerikanska marknaden genom ett reviderat avtal som sträcker sig till 2020 med möjlighet till ytterligare förlängning. Det innebär ett fördjupat samarbete, en högre royaltynivå för Probi med start vid halvårsskiftet 2014 och att varumärket Probi Digestis® kommer att få tydlig exponering på GoodBelly-förpackningar och i reklam.

Läs hela pressmeddelandet här