Vår forskning

Probi är ett ledande bioteknikföretag inom forskning och utveckling av probiotiska bakterier. Vi har ett nätverk av forskare i flera länder som kartlägger nya positiva hälsoeffekter hos Probis patenterade stammar och identifierar nya, effektivare stammar för patentskydd.

Probi arbetar kontinuerlig och aktivt med att upprätthålla en välbalanserad forskningsportfölj som tidsmässigt innehåller både kortsiktiga och mer långsiktiga projekt med olika riskprofiler. Detta innebär att Probi kontinuerligt kan erbjuda kunder och samarbetspartners nya produkter och produktkoncept.

Probi har sedan starten 1991 byggt upp ett omfattande bakteriebibliotek som innehåller bakteriestammar, isolerade från människor, med potentiella probiotiska egenskaper. Huvudkraven för att en stam ska kvalificeras för ett forskningsprojekt är att den kan överleva passagen genom mag-tarmsystemet och att den har specifika egenskaper som gör att den har förmåga att positivt påverka vår hälsa. I tidiga laboratorieförsök identifieras, karakteriseras och säkerhetsutvärderas den nya bakteriestammen varefter prekliniska studier genomförs i olika djurmodeller för att ytterliggare styrka att bakteriestammen har önskade egenskaper och inte medför några risker.

Det slutgiltiga beviset för att en bakteriestam har probiotiska egenskaper är att bevisa detta i kliniska prövningar med människor. Probi har som ambition att alltid genomföra minst två av varandra oberoende kliniska prövningar med dokumenterade positiva resultat innan en produkt eller ett produktkoncept sätts på marknaden. Detta innebär att alla Probis kommersiellt tillgängliga bakterier har en hög dokumentationsnivå då det gäller klinisk effekt vilket också medför stora möjligheter att få godkända hälsopåståenden från relevanta myndigheter.

Forsknings- och utvecklingsprocessen från de första laboratorieförsöken till marknadslansering har många likheter med att utveckla ett läkemedel men med lägre resurs- och tidskrav och Probi kan i genomsnitt utveckla ett helt nytt produktkoncept på tre till fem år.