Hälsoeffekter

Att Probis bakterier har positiva effekter på hälsan är påvisat i ett flertal medicinska studier. Probiotika kan bland annat lindra magbesvär, stärka immunförsvaret och hjälpa kroppen att återhämta sig efter träning.

Så fungerar probiotika i matsmältningen och vid magbesvär

tarmbesvärProbiotika bidrar till bättre matsmältning och lindrar symtom vid magbesvär. Probis bakteriestammar gör det svårare för skadliga bakterier att etablera sig i tarmarna. Dessutom hindrar probiotika att skadliga bakterier tar sig igenom tarmväggarna och passerar vidare in i kroppen. Detta gör att bakterierna påverkar tarmfloran positivt, vilket minskar risken för tarminfektioner. Probiotika kan därför lindra symtom vid vanliga tarmsjukdomar som exempelvis IBS, colon irritabile. Dessa bakteriestammar ingår i produkter som ProViva Fruktdrycker och ProViva Shots.

Så fungerar probiotika och immunförsvaret

immunförsvarMagens hälsa har stor betydelse för hela kroppens välbefinnande. Cirka 70 procent av immunsystemet är lokaliserat till magen. Att regelbundet äta probiotika kan därför bidra till att hålla immunförsvaret i form. Probi har utvecklat särskilda bakteriestammar som stärker och samarbetar med immuncellerna i tarmen, något som ger hälsoeffekter i hela kroppen. Kliniska resultat har visat att Probis bakteriestammar skyddar mot förkylning och minskar förkylningssymptom. Dessa bakteriestammar ingår i produkten Probi Frisk®.

Probiotika och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma

metabola syndromet

Probiotika kan bidra till att minska riskfaktorer för så kallat metabolt syndrom, som inkluderar hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes och övervikt. Probis bakteriestammar kan bland annat minska inflammationsparametrar som fibrinogen och IL-6.

Probiotika, stress och återhämtning

stressProbiotika kan återställa obalans i tarmfloran och bidra till att kroppen återhämtar sig efter fysisk ansträngning och intag av en av Probis bakteriestammar tillsammans med antioxidantar har i en klinisk studie ökat den totala antioxidativa kapaciteten i blodet. Dessutom kan näringsupptaget förbättras vilket bl.a. specifikt har dokumenterats kliniskt för järn. Bakteriestammen ingår i produkter så som Probi Mage®, ProViva och ProViva Active.

Vill du läsa mer om Probis forskning, klicka här.