Kontakt

Välkommen att kontakta vår forskningsavdelning med frågor om forskning, kliniska studier och hälsoeffekter.

Forskningschef Niklas Larsson, Ph.D, telefon: 046-286 89 21

E-post: niklas.larsson@probi.se