Kvalitet

Probi har ett modernt och välutrustat laboratorium med ett avgränsat produktionsområde för produktion av bakterier. Laboratoriet analyserar kontinuerligt färdiga produkter, utvecklingsprodukter samt produkter till och från kliniska prövningar med hjälp av validerade och ackrediterade mikrobiologiska analysmetoder för cfu, hygien och bakterieidentitet.

Laboratoriet är sedan 1998 ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) för mikrobiologiska analyser enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Som en del av ackrediteringen har Probi ett omfattande kvalitetssystem samt en kvalitetspolicy. Det innebär att analysmetoder, noggrannhetsnivåer och kvalitetssäkring ska uppfylla gällande krav i ISO-standarden och tillfredställa kraven från myndigheter och uppdragsgivare. Samtliga analyscertifikat godkänns av QA/QC-ansvarig.

Alla internationella och inom området ackrediterade laboratorier tillämpar idag EN ISO/IEC 17025 standarden, vilket innebär att rapporter och analyscertifikat från Probis laboratorium accepteras i mer än 40 länder.