Vår forskning

Probi fokuserar på fyra olika forskningsområden där probiotika redan har bevisats ha positiva hälsoeffekter, eller där Probi ser nya möjligheter för probiotika att förbättra den moderna människans hälsa. De huvudområden som Probi idag bedriver aktiv forskning inom är:

  • Mag- och tarmbesvär
  • Immunförsvar
  • Metabola syndromet (som inkluderar hjärt- och kärlsjukdom, typ 2 diabetes och övervikt)
  • Stress och återhämtning (inklusive näringsupptag)

Från tidig idé till produkt tar utvecklingen ofta tre till fem år, varav en stor del av tiden används till att skapa styrkande resultat genom att utföra kliniska studier som visar att bakterien är säker och att den har de önskade kliniska effekterna.

Probi har sedan starten 1991 bedrivit forskning på hög nivå med fokus på probiotika och dess förmåga att förbättra vår hälsa. Probi är idag ett ledande bioteknikföretag inom forskning och utveckling av probiotiska bakterier. Ett nätverk av forskare i flera länder kartlägger nya positiva hälsoeffekter hos Probis patenterade stammar och identifierar nya, effektiva stammar för patentskydd.

Våra mål är:

  • Att dokumentera hälsoeffekterna hos redan kända bakteriestammar och utveckla nya probiotiska koncept genom studier i laboratoriet och även i djur och människa.
  • Att isolera nya, intressanta bakteriestammar och dokumentera deras hälsoeffekter.
  • Att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom hälsoeffekterna genom att bland annat undersöka deras interaktion med dåliga bakterier, tarmepitelet och immunsystemet.
  • Att dokumentera säkerheten hos bakterierna genom säkerhetsstudier.
  • Att patentera bakterier och produktkoncept.