Bakteriestammar

Forskare vid Probi och samarbetspartners har dokumenterat flera olika bakteriestammar för användning i produkter. Den mest kända och kommersialiserade stammen är Lactobacillus plantarum 299v.

 

Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843)
Lactobacillus plantarum 299v (LP299V®) är Probis mest dokumenterade bakterie. Den har isolerats från frisk vävnad tagen från tjocktarmen hos människa och dess hälsoeffekter är patenterade. Bakterien är ursprungligen isolerad i ett forskningsprojekt i Lund 1986. LP299V® har förmåga att binda till mänskliga epitelceller i laboratorieförsök och etablerar sig väl i tarmen hos människa. Över 40 studier har gjorts på människa med fokus på mag-tarmhälsa. Bland annat är det väldokumenterat att LP299V® minskar gasbildningen i tarmen vilket också var en av de allra första godkände hälsoeffekterna, som efter granskning av externa experter, fick användas som ett produktspecifikt hälsopåstående. LP299V® kan fermentera olika växtmaterial som havre, frukt och bär.

Sammanfattning av vetenskaplig dokumentation (PDF 588K)

 

Lactobacillus plantarum 299 (DSM 6595)
Probis bakteriestam Lactobacillus plantarum 299 (Lp299) har isolerats från frisk tarmvävnad i människa och är patenterad. Lp299 har förmåga att binda till mänskliga epitelceller i laboratorieförsök och etablerar sig väl i tarmen hos människa. Ett flertal studier har gjorts på bakterien med fokus på sjuka människor. Bland annat har Lp299 visat sig kunna förhindra ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos svårt sjuka lika effektivt som klorhexidin i en pilotstudie gjord av Bengt Klarin på Universitetssjukhuset i Lund. Lp299 kan fermentera olika växtmaterial som havre, frukt och bär. Lp299 har inte kommersialiserats ännu.

Sammanfattning av vetenskaplig dokumentation (PDF 100K)

 

Lactobacillus plantarum HEAL9 (DSM 15312)
Probis bakteriestam Lactobacillus plantarum HEAL9 (HEAL9) har isolerats från frisk vävnad tagen från tarmen hos människa och är patenterad. HEAL9 har stor förmåga att binda till mänskliga epitelceller i laboratorieförsök och etablerar sig väl i tarmen hos människa. Intag av HEAL9 i kombination med en annan bakterie (Lactobacillus paracasei 8700:2) har gett minskade förkylningssymtom i två stora studier på människa. HEAL9 kan fermentera olika växtmaterial som havre, frukt och bär. Bakteriekombinationen ingår i kosttillskott som produceras av Probi.

Sammanfattning av vetenskaplig dokumentation (PDF 96K)

 

Lactobacillus plantarum HEAL19 (DSM 15313 )
Probis bakteriestam Lactobacillus plantarum HEAL19 (HEAL19) har isolerats från frisk tarmvävnad i människa och är patenterad. HEAL19 har stor förmåga att binda till mänskliga epitelceller i laboratorieförsök och etablerar sig väl i tarmen hos människa. Bakterien innehåller ett enzym som kan bryta ner tanniner, vanliga ämnen i växter. I en måltidsstudie gav HEAL19 tillsammans med blåbär en insulinsparande effekt något som på sikt kan minska risken för utveckling av typ 2-diabetes. HEAL19 kan fermentera olika växtmaterial som havre, frukt och bär. HEAL19 har inte kommersialiserats ännu.

Sammanfattning av vetenskaplig dokumentation (PDF 100K)

 

Lactobacillus paracasei 8700:2  (DSM 13434)
Probis bakteriestam Lactobacillus paracasei 8700:2 har isolerats från frisk tarmvävnad i människa och är patenterad. L. paracasei 8700:2 växer bra i mjölkbaserade produkter som ost och yoghurt och etablerar sig väl i tarmen hos människa. Intag av L. paracasei 8700:2 i kombination med en annan bakterie (Lactobacillus plantarum HEAL9) har gett minskade förkylningssymtom i två stora studier på människa. Bakteriekombinationen ingår i kosttillskott som produceras av Probi.

Sammanfattning av vetenskaplig dokumentation (PDF 92K)

 

Lactobacillus rhamnosus 271 (DSM 6594)
Probis bakteriestam Lactobacillus rhamnosus 271 (Lr271) har isolerats från frisk tarmvävnad i människa och är patenterad. Bakterien har god överlevnad i mag-tarmkanalen. Lr271 ger god smak och konsistens till yoghurt och har använts i kommersiell yoghurt som Viktväktarnas yoghurt producerad av Skånemejerier och Fundo tillverkad av Milka, Finland.

Sammanfattning av vetenskaplig dokumentation (PDF 92K)