Vetenskapligt råd

Probi har inrättat ett vetenskapligt råd bestående av välrenommerade forskare och läkare. Rådets uppdrag är rådgivning till Probis styrelse och ledning inom forskningsrelaterade frågor med utgångspunkt i Probis nuvarande forskningsportfölj samt att ge rekommendationer gällande Probis framtida forskning. Rådet har en bred sammansättning med representanter från flera olika discipliner inom forskningsområden som är relevanta för probiotika.

 

Rådet består av följande medlemmar:

• Jan Nilsson, Professor i Experimentell kardiovaskulär forskning, LU (ordförande)

• Hans Wigzell, Professor Emeritus, Immunologi, KI

• Åke Lernmark, Professor i Experimentell diabetesforskning, LU

• Göran Molin, Professor i Industriell näringslära och livsmedelskemi, LU

• Bengt Jeppsson, Professor på Enheten för kirurgi, LU

• Lars Gatenbeck – Disputerad läkare, styrelseordförande Swecare Foundation och CellaVision samt styrelseledamot och förtroendeman i ett flertal Life Science-bolag och –organisationer.