Ägande

10 största ägarna per 2014-12-31

Ägare Antal aktier Andel av aktiekapital % Andel av röster %
Symrise AG 4 468 249 47,7% 49,0%
Fjärde AP-fonden 391 548 4,2% 4,3%
Swedbank Robur Fonder 365 077 3,9% 4,0%
Home Capital AS 250 000 2,7% 2,7%
Probi AB 250 000 2,7% 0,0%
Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL 246 064 2,6% 2,7%
Avanza Pension 230 553 2,5% 2,5%
Nordea Investment Funds 190 046 2,0% 2,1%
Göran Molin med bolag 119 412 1,3% 1,3%
JPM Chase NA 106 500 1,1% 1,2%
Övriga 2 747 851 29,3% 30,2%
Totalt 9 365 300 100% 100%

Aktieinnehav per aktieägare

Aktiefördelning Antal Aktieägare Antal aktier Antal aktier %
1 – 500 2 548 413 980 4,4%
501 – 1 000 393 310 018 3,3%
1 001 – 5 000 305 676 697 7,2%
5 001 – 10 000 42 316 828 3,4%
10 001 – 15 000 10 116 984 1,3%
15 001 – 20 000 7 130 596 1,4%
20 001 - 27 7 400 197 79,0%
Totalt 3 332 9 365 300 100%