Ägande

10 största ägarna per 2014-03-31

Ägare Antal aktier Andel av aktiekapital % Andel av röster %
Symrise AG 4 366 736 46,6% 47,9%
Livförsäkringsab Skandia 895 077 9,6% 9,8%
Fjärde AP-fonden 409 548 4,4% 4,5%
Probi AB 250 000 2,7% 0,0%
Avanza Pension 213 505 2,3% 2,3%
Nordea Investment Funds 191 417 2,0% 2,1%
Göran Molin med bolag 120 362 1,3% 1,3%
JPM Chase NA 106 500 1,1% 1,2%
SEB 88 201 0,9% 1,0%
Solveig Johannesson 81 000 0,9% 0,9%
Övriga 2 642 954 28,2% 29,0%
Totalt 9 365 300 100% 100%

Aktieinnehav per aktieägare

Aktiefördelning Antal Aktieägare Antal aktier Antal aktier %
1 – 500 2 634 425 045 4,5%
501 – 1 000 412 324 297 3,5%
1 001 – 5 000 310 688 120 7,3%
5 001 – 10 000 45 325 585 3,5%
10 001 – 15 000 7 90 486 1,0%
15 001 – 20 000 7 126 669 1,4%
20 001 - 26 7 385 098 78,8%
Totalt 3 441 9 365 300 100%