Ägande

10 största ägarna per 2014-09-30

Ägare Antal aktier Andel av aktiekapital % Andel av röster %
Symrise AG 4 366 736 46,6% 47,9%
Livförsäkringsab Skandia 895 077 9,6% 9,8%
Fjärde AP-fonden 409 548 4,4% 4,5%
Probi AB 250 000 2,7% 0,0%
Avanza Pension 214 377 2,3% 2,4%
Nordea Investment Funds 190 046 2,0% 2,1%
Göran Molin med bolag 119 412 1,3% 1,3%
JPM Chase NA 106 500 1,1% 1,2%
Solveig Johannesson 81 000 0,9% 0,9%
Handelsbanken Liv 77 465 0,8% 0,8%
Övriga 2 655 139 28,3% 29,1%
Totalt 9 365 300 100% 100%

Aktieinnehav per aktieägare

Aktiefördelning Antal Aktieägare Antal aktier Antal aktier %
1 – 500 2 616 426 334 4,6%
501 – 1 000 414 329 531 3,5%
1 001 – 5 000 299 654 042 7,0%
5 001 – 10 000 45 323 905 3,5%
10 001 – 15 000 9 112 849 1,2%
15 001 – 20 000 6 108 966 1,2%
20 001 - 28 7 409 673 79,0%
Totalt 3 417 9 365 300 100%