Ägande

10 största ägarna per 2014-06-30

Ägare Antal aktier Andel av aktiekapital % Andel av röster %
Symrise AG 4 366 736 46,6% 47,9%
Livförsäkringsab Skandia 895 077 9,6% 9,8%
Fjärde AP-fonden 409 548 4,4% 4,5%
Probi AB 250 000 2,7% 0,0%
Avanza Pension 204 621 2,2% 2,2%
Nordea Investment Funds 191 417 2,0% 2,1%
Göran Molin med bolag 119 412 1,3% 1,3%
JPM Chase NA 106 500 1,1% 1,2%
Solveig Johannesson 81 000 0,9% 0,9%
Handelsbanken Liv 78 815 0,8% 0,9%
Övriga 2 662 174 28,4% 29,2%
Totalt 9 365 300 100% 100%

Aktieinnehav per aktieägare

Aktiefördelning Antal Aktieägare Antal aktier Antal aktier %
1 – 500 2 671 432 739 4,6%
501 – 1 000 425 338 722 3,6%
1 001 – 5 000 295 644 863 6,9%
5 001 – 10 000 45 323 959 3,5%
10 001 – 15 000 9 113 239 1,2%
15 001 – 20 000 6 108 966 1,2%
20 001 - 28 7 402 812 79,0%
Totalt 3 479 9 365 300 100%