Återköp av aktier

Återköp av aktier augusti 2011

Probis årsstämma den 28 april 2011 bemyndigade styrelsen att genomföra återköp av egna aktier. Årsstämmans bemyndigande innebär att förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med Probis förvärv av egna aktier är att bidra till ett ökat aktieägarvärde och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2012.

Styrelsen har beslutat att genomföra återköp av högst 100 000 aktier, till ett maximalt belopp om 5 miljoner kronor, med start 2011-08-15. Förvärv kommer att ske över NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ligger inom det vid varje förvärstillfälle registrerade kursintervallet.

Det totala antalet aktier i Probi uppgår till 9 365 300 och ett förvärv av 100 000 aktier motsvarar 1,1 procent av det totala antalet aktier. Probi äger sedan tidigare 150 000 egna aktier vilket motsvarar 1,6 procent av det totala antalet aktier.

Information om återköp av aktier:

2011-08-24          2011-09-06

2011-08-25          2011-09-07

2011-08-26          2011-09-08

2011-08-29          2011-09-09

2011-08-30          2011-09-12

2011-08-31          2011-09-13

2011-09-01          2011-09-14

2011-09-05          2011-09-15

 

Återköp av aktier mars 2011

Probis årsstämma den 22 april 2010 bemyndigade styrelsen att genomföra återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2011. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Styrelsen har fattat beslut om att genomföra återköp av egna aktier, i enlighet med årsstämmans beslut, med start 2011-03-07. Återköp får genomföras av högst 150 000 aktier till ett maximalt belopp om 8 miljoner SEK. 150 000 aktier motsvarar 1,6 procent av det totala antalet utestående aktier. Förvärv kommer att ske över NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ligger inom det vid varje förvärstillfälle registrerade kursintervallet.

Syftet med Probis förvärv av egna aktier är att bidra till ett ökat aktieägarvärde och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Information om återköp av aktier:

2011-03-07

2011-03-08

2011-03-09