Utdelning

Förutsatt att Probi framöver kan bibehålla en lämplig kapitalstruktur och att bolagets finansiella mål bedöms kunna upprätthållas, är Probis målsättning att kunna lämna utdelning om 30-50 procent av resultatet efter skatt.

Utdelning 2013

Årsstämman beslutade att för verksamhetsåret 2013 lämna utdelning om 0,75 kr per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 6,8 miljoner SEK (6,8).

Utdelning 2012

Årsstämman beslutade att för verksamhetsåret 2012 lämna utdelning om 0,75 kr per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 6,8 miljoner SEK (6,8).

Utdelning 2011

Årsstämman beslutade att för verksamhetsåret 2011 lämna utdelning om 0,75 kr per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 6,8 miljoner SEK (9,4).

Utdelning 2010

Årsstämman beslutade att för verksamhetsåret 2010 lämna utdelning om totalt 9,4 miljoner SEK (4,7), som utgörs av 50 öre per aktie i enlighet med bolagets utdelningspolicy samt en extra utdelning om 50 öre per aktie.

Utdelning 2009

Årsstämman beslutade att för verksamhetsåret 2009 lämna utdelning om 0,50 kr per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 4,7 miljoner SEK.