Bolagsstyrning

Probi samt dess styrelse och valberedning tillämpar ”Svensk kod för Bolagsstyrning”.

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2008