Revisionsutskott

Probis revisionsutskott utgörs av styrelsen i sin helhet. Styrelsen håller kontinuerlig kontakt med revisorerna, som personligen avrapporterar sin granskning och sina iakttagelser minst två gånger per år. Revisorerna informerar även om de områden som den kommande granskningen särskilt ska omfatta, medan styrelsen informerar revisorerna om frågeställningar eller områden som styrelsen särskilt önskar belysa.