Valberedning

Probis valberedning inför årsstämman 2015 består av följande personer:

  • Heinz-Jürgen Bertram, Symrise
  • Bengt Jeppsson, Professor på enheten för kirurgi, Lunds universitet

Valberedningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete.
  • Ta fram förslag till stämman för val av styrelse och styrelseordförande samt arvode för dessa.
  • Ta fram förslag till stämman, då det är aktuellt, avseende revisor samt arvode för denne.

 Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningens ordförande skickar brev till ”Valberedningen, Sofie Forsman, Probi AB, Gamma 1, 223 70 Lund”, eller e-post till sofie.forsman@probi.se