Kalendarium

28 januari 2015

Bokslutskommuniké 2014

23 april 2015

Delårsrapport kvartal 1, 2015

23 april 2015

Årsstämma avseende 2014

16 juli 2015

Delårsrapport kvartal 2, 2015

22 oktober 2015

Delårsrapport kvartal 3, 2015

26 januari, 2016

Bokslutskommuniké 2015