Organisation

Probis ursprung finns i forskningen vilket också präglar organisationen. Av bolagets anställda arbetar en stor del inom forskning och utveckling, som även omfattar Quality Assurance, Regulatory Affairs och patentskydd. FoU ansvarar också för att forskningsresultaten omsätts i konsumentprodukter, samt stöd till Probis partners i olika produktutvecklingsprojekt.

Probis marknads- och försäljningsavdelning består av de två affärsområdena Functional Food och Consumer Healthcare.

Probis ledningsgrupp utgörs av VD, CFO, Forsknings- och Utvecklingsdirektör samt Marknads- och Försäljningsdirektör.