Ledning

Peter Nählstedt
VD
FÖDD: 1974
UTBILDNING: Civilingenjörsexamen i kemiteknik och kandidatexamen i ekonomi vid Lunds Universitet.

HISTORIK: Peter Nählstedt tillträdde som VD för Probi i januari 2014. Peter Nählstedt har lång erfarenhet från den internationella Life Science-industrin genom olika chefsbefattningar i USA och Sverige inom strategi, marknadsföring och försäljning hos GE Healthcare Life Science. Närmast kommer Peter från Trelleborg Marine Systems där han var ansvarig för verksamheten i Europa, Sydamerika och Nordafrika.

INNEHAV: 2 000 aktier
Gun-Britt Fransson
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSDIREKTÖR
FÖDD: 1953
UTBILDNING: Doktorsexamen i näringslära vid Uppsala Universitet.

HISTORIK: Gun-Britt Fransson anställdes i februari 2012 med ansvar för bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet. Gun-Britt Fransson har lång erfarenhet från ledande positioner inom livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustrin och verkade under drygt 10 år som forskningsdirektör vid Procordia Food AB och Orkla Foods A.S. Närmast kommer Gun-Britt från Alligator Bioscience AB i Lund, där hon arbetat som VD under sex år.

INNEHAV: 2 000 aktier
NBr
Niklas Brandt
CFO
FÖDD: 1959
UTBILDNING: Civilekonomexamen vid Lunds Universitet.

HISTORIK: Niklas Brandt anställdes i maj 2008 som CFO. Närmast kommer han från Moving AB där han arbetade som CFO i sex år. Före det har Niklas Brandt haft ett flertal ledande befattningar inom ekonomi och administration i olika bolag, såsom Tibnor och EF Education.

INNEHAV: 1 000 aktier
NBj
Niklas Bjärum
MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR
FÖDD: 1963
UTBILDNING: Examen i internationell ekonomi vid Lunds Universitet.

HISTORIK: Niklas Bjärum anställdes februari 2001 med ansvar för bolagets marknadsföring och försäljning. Efter examen 1988 har Niklas Bjärum arbetat i ett flertal befattningar inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling av såväl operativ som strategisk karaktär i de internationella livsmedelsföretagen Nestlé och Masterfoods (Mars Inc.) 1998 bytte han bransch och arbetade under tre år på Ericsson Mobile Communications med ansvar för affärsutveckling för Europamarknaden.

INNEHAV: 4 000 aktier