Revisorer

Vid 2014 års ordinarie bolagsstämma valdes revisionsfirman Deloitte AB med auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma.