Revisorer

Vid 2010 års ordinarie bolagsstämma valdes revisionsfirman Deloitte AB med auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2014.