Styrelse

Per Lundin
Per Lundin
STYRELSEORDFÖRANDE
FÖDD: 1947
HISTORIK: Styrelseordförande sedan 2009. Styrelseledamot sedan 2009. Senior Advisor inom dagligvaruindustrin. Tidigare bland annat Director of Sales Kraft Foods Nordic, vVD ICA Meny och VD Arvid Nordquist.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Kung Markatta AB, M3 Bygg AB, Gastronomi Sverige AB, Kinnan Holding AB och Seniorlife AB.
INNEHAV I BOLAGET: -
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET: Ja
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE ÄGARE: Ja
Per Lundin
Jörn Andreas
STYRELSELEDAMOT
FÖDD: 1980
UTBILDNING: PhD i ekonomi, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe, Tyskland.
HISTORIK: Styrelseledamot sedan 2014. Director Corporate Development/M&A, Symrise AG, Tyskland. Tidigare arbetat på The Boston Consulting Group, Hamburg, Tyskland och Bayer AG, Leverkusen, Tyskland.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: -
INNEHAV I BOLAGET: -
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET: Ja
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE ÄGARE: Nej
Benedicte Fossum
STYRELSELEDAMOT
FÖDD: 1962
UTBILDNING: Veterinär, Norges Veterinärhögskola.
HISTORIK: Styrelseledamot sedan 2011. Egen konsultverksamhet. Tidigare bland annat Direktör Strategisk utveckling PHARMAQ AS, samt olika ledande befattningar i Alpharma AS och Statens Legemiddelsverk.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Smartfish AS, Ayanda Group AS, Bionor Pharma AS, Foinco AS, Zentuvo AS och Mittas AS.
INNEHAV I BOLAGET: -
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET: Ja
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE ÄGARE: Ja
Mats Lidgard
Mats Lidgard
STYRELSELEDAMOT
FÖDD: 1954
UTBILDNING: Jur.kand, Lunds Universitet 1980.
HISTORIK: Styrelseledamot sedan 2004. Senior Partner i humanriskkapitalbolaget Lavindia AB. Tidigare verksam inom bl a Pharmacia-koncernen, Active Biotech AB och SBL Vaccin AB som chefsjurist och andra chefsbefattningar.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Cebix AB, Jatab Care AB, Scandinavian Biopharma Holding AB och Synphora AB.
INNEHAV I BOLAGET: 1000 aktier
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET: Ja
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE ÄGARE: Ja
Declan MacFadden
STYRELSELEDAMOT
FÖDD: 1954
UTBILDNING: Kandidatexamen i biokemi och mikrobiologi från University College, Galway, Irland och magisterexamen (Malting & Brewing Science) från Birmingham University.
HISTORIK: Styrelseledamot sedan 2013. VD för Symrise Asien och Stillahavsområdet, Flavor & Nutrition business baserat i Singapore sedan 1998. Tidigare haft ledande befattningar i olika företag, till exempel ICI, Unilever, Biocon, Guinness och Warner Lambert.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseordförande i UWCSEA Foundation Board. Tidigare styrelseordförande och ledamot I Esterol Malaysia.
INNEHAV I BOLAGET: -
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET: Ja
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE ÄGARE: Nej
Jan Nilsson
Jan Nilsson
STYRELSELEDAMOT
FÖDD: 1953
UTBILDNING: Läkarutbildning och Medicine doktor, Karolinska Institutet.
HISTORIK: Styrelseledamot sedan 2010. Professor i Experimentell Kardiovasculär forskning verksam vid Lunds Universitet. Tidigare bland annat Dekanus vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 2000-2005 och biträdande huvudsekreterare vid Medicinska forskningsrådet 1993-1996.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Atherioco AB och MedScienta AB.
INNEHAV I BOLAGET: -
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET: Ja
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE ÄGARE: Ja
Eva Redhe Ridderstad
STYRELSELEDAMOT
FÖDD: 1962
UTBILDNING: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
HISTORIK: Styrelseledamot sedan 2011. Tidigare arbetande ordförande och VD Erik Penser Fondkommission AB, grundare och VD Mercurius Financial Communications AB samt Investor AB.
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Styrelseordförande i Spago Imaging AB och FTrack AB. Styrelseledamot i Pled Pharma AB, Protector Forsikring ASA, TAM Group AB, Axel Christiernsson International AB och Första AP-fonden.
INNEHAV I BOLAGET: 4000 aktier
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET: Ja
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE ÄGARE: Ja