Probi och miljön

Probis verksamhet är fokuserad på människors hälsa och välbefinnande. Detta gör det naturligt att i den dagliga verksamheten integrera arbete för en bättre miljö och hållbar utveckling.

Probis miljöledningssystem är sedan 2012 certifierat enligt ISO 14001:2004 med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som externt certifieringsorgan.

All verksamhet på Probi AB omfattas av miljöledningssystemet, som består av en miljöhandbok, miljöpolicy och miljöaspektlista.

De prioriterade betydande miljöaspekterna i Probis verksamhet är:

  • Energiförbrukningen i den egna verksamheten.
  • Val av leverantörer för produkter och tjänster.
  • Val av förpackningsmaterial för produkter.

Probis verksamhet är internationell vilket medför tjänsteresor med flyg. Probi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som uppstår i samband med samtliga tjänsteresor som görs med flyg. För 2013 har Probi klimatkompenserat motsvarande 160 ton CO2-ekvivalenter i skogsprojektet Trees of Hope i Malawi i samarbete med ZeroMission enligt PlanVivo-standarden.

Probis miljöpolicy

Probis ISO 14001:2004-certifikat

Certifikat klimatkompensering 2013

Certifikat klimatkompensering 2012