Vanliga frågor

Vad innebär begreppet ”probiotika”?

Med begreppet probiotika menas levande mikroorganismer som har en gynnsam hälsoeffekt på individen. Förstavelsen ”pro-” är av latinskt ursprung och betyder ‘välvilligt inställd mot’ medan ”bios” är grekiska och betyder ‘levande’. Probiotika skulle med andra ord kunna översättas till ”gynnsamt för levande organismer” (jämför motsatsen antibiotika där förstavelsen ”anti-” betyder ‘mot’). Då probiotika ingår i ett livsmedel kallas detta oftast för ett ”probiotiskt livsmedel”.

Vad är det för skillnad på ”functional foods” och ”probiotiska livsmedel”?

Med ”functional foods” menas vanliga livsmedel som innehåller en naturlig komponent som har en väldokumenterad effekt på vår hälsa. Probiotiska livsmedel är en speciell typ av functional foods. Detta ska kunna dokumenteras i kliniska studier.

Vad är laktobaciller?

Laktobaciller är en grupp bakterier som sedan urminnes tider ätits av människan och som finns naturligt i livsmedel som yoghurt, ost, oliver, surkål, saltgurka, och salami. Laktobaciller finns även i tarmens normala bakterieflora hos människor och djur. På senare år har vetenskapliga studier visat att vissa laktobaciller kan ha en positiv effekt på vår hälsa. Dessa brukar då kallas för ”probiotika”.

Finns det laktobaciller även i andra produkter?

Lactobaciller finns naturligt i mjölksyrajästa produkter som yoghurt, ost, oliver, surkål, saltgurka och salami. Även ensilage till djur tillverkas genom mjölksyrning, ofta med tillsats av olika laktobaciller.

Hur har man hittat Probis laktobaciller, och hur testas dessa?

Probi har tillsammans med forskare knutna till företaget isolerat ett mycket stort antal laktobaciller från tarmslemhinna hos människan. Dessa har karaktäriserats med avancerade genetiska metoder och finns representerade i Probis så kallade stambibliotek. Då en lämplig bakterie väljs ut genomgår den en rad tester. Bland annat studerar man laktobacillens överlevnad och förmåga att binda till tarmslemhinna genom etableringsstudier i människa eller djur (in vivo). Det är också mycket viktigt att bakterien klarar överlevnaden i den tilltänkta produkten. Man studerar sedan bakteriens positiva hälsoeffekter i modellsystem. Slutligen testas bakterien i den tilltänkta produkten i kliniska studier.

Hur kan man vara säker på att Probis laktobaciller verkligen är aktiva i de olika produkterna?

De laktobaciller som Probi isolerat och dokumenterat har samtliga mycket hög överlevnad i syrade produkter. Detta är en förutsättning för att de ska kunna fungera som probiotika i mag- tarmkanalen. Probi har själva och tillsammans med sina samarbetspartner utvecklat ett omfattande och fortlöpande program för kontroll av produkten, varvid man bland annat räknar hur många bakterier per gram det finns vid olika tidpunkter under lagringen.

Finns det några risker förenat med att äta laktobaciller?

Det finns inga vetenskapliga studier som visar att det skulle finnas några som helst risker med att inta laktobaciller. Gruppen mjölksyrabakterier har använts under flera tusen år för att framställa mjölksyrajästa livsmedel. Metoden är ett sätt att konservera livsmedel och används över hela världen.

Lactobacillus plantarum 299v sägs etablera sig på tarmslemhinnan. Vad är fördelarna med detta?

Det är först då bakterierna kan etablera sig i tarmen och där växa till lokalt som de har möjlighet att påverka tarmslemhinna och tarmflora. Bakteriefilmen som laktobacillerna bildar på tarmslemhinnan ger upphov till nya bakterier som sprider sig såväl på tarmytan som i det övriga matsmältningssystemet.