Om Probi

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika.

Forskningsområdena är mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare.

Totala intäkter 2012 var 100 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm , Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.