Om Probi

Probi är ett svenskt forskningsföretag som utvecklar probiotika. Probis kunder är ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag på den globala marknaden för hälsoprodukter.

Probi är en världsledande aktör inom probiotisk forskning och utvecklar probiotika som används i både Functional Food och Consumer Healthcare. Produkter med Probis bakterier marknadsförs världen runt.

Att probiotika ger positiva hälsoeffekter har slagits fast av världshälsoorganisationen WHO. På Probi är vår mission att göra det möjligt för konsumenter världen över att må bra genom kliniskt dokumenterad och effektiv probiotika.