Vår affärsmodell

Probi arbetar med tre olika affärsmodeller anpassade efter affärsområde, risk och möjlighet. Nedan följer en beskrivning av respektive affärsmodell samt en sammanställning över Probis olika samarbeten:

Licensmodell

Denna modell används inom affärsområdet Functional Food. Kunderna är framförallt ledande livsmedelsföretag med möjligheter att uppnå stora försäljningsvolymer. Intäkterna utgörs primärt av royalties baserade på samarbetspartnerns försäljning. Modellen har mycket låg risk, men samtidigt får Probi en begränsad del av intäkterna och värdekedjan. Produktvarumärket ägs oftast av licenstagaren, medan Probi står som garant för produkten genom sitt ingrediensvarumärke.

Produktmodell

Denna modell används inom affärsområdet Consumer Healthcare. Intäkterna genereras genom försäljning av färdiga produkter i bulk eller konsumentförpackning till en partner eller distributör. Modellen har en låg till medelhög risk och ger möjligheter till högre intäkter och en större andel av värdekedjan än licensmodellen. Produktvarumärket ägs av partnern eller distributören, medan Probi står som garant för produkten genom sitt ingrediensvarumärke.

Konsumentmodell

Denna modell används inom affärsområdet Consumer Healthcare. Probis egna varumärken exponeras tydligt på förpackning och i all kommunikation. Exempel på detta är försäljningen av Probi Frisk och Probi Mage på den nordiska marknaden och lanseringen i Schweiz under 2013 tillsammans med Vifor. Intäkterna genereras genom försäljning av färdiga produkter till en partner eller i en joint venture-modell som ger möjlighet att bygga Probis varumärke mot konsument. En joint venture-modell ger Probi högre intäkter och kontroll, men också en högre risk då Probi bidrar till marknadsinvesteringar.