Sanofi lanserar Probi Digestis® i Korea

2014-04-15

Sanofi lanserar Probi Digestis® i Korea 

Probi har tecknat ett distributions- och leveransavtal med Sanofi. Till följd av detta genomför Sanofi Consumer Healthcare i Korea under april 2014 en omfattande lansering av Probi Digestis®, Probis produkt för maghälsa. Probi har redan genomfört de första produktleveranserna och säkrat betydande ordrar för de kommande kvartalen.

Läs hela pressmeddelandet här

Probiotika från Probi kan minska risken för benskörhet

2014-04-11

Ny studie visar att probiotika från Probi kan minska risken för benskörhet

Benskörhet är ett allvarligt hälsoproblem, som leder till höga kostnader för samhället och stort lidande för de drabbade. Med befolkningens stigande ålder ökar antalet frakturer och det är därför av stor betydelse för såväl sjukvården som den enskilde att nya behandlingar som kan både förebygga och behandla sjukdomen utvecklas.

Läs hela pressmeddelandet här

Årsredovisning 2013

2014-04-02

Probis årsredovisning för 2013 är offentliggjord. 

Läs årsredovisningen här

Probi Mage lanseras i Sydkorea tillsammans med Dongkook

2014-03-31

Probi  Mage® lanseras i Sydkorea tillsammans med Dongkook Pharmaceuticals

Probi har tecknat distributionsavtal med Dongkook Pharmaceutical Co., Ltd., baserat i Seoul, Sydkorea för distrubution av Probi Mage®. Lanseringen planeras till andra kvartalet 2014 och görs under Probis svenska varumärke Probi Mage®.

Läs hela pressmeddelandet här

Årsstämma 2014

2014-03-27

Aktieägarna i Probi AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl 15.00 i Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Anmälan om deltagande ska göras senast onsdagen den 23 april kl. 16.00.

Klicka här för att läsa hela kallelsen till årsstämman 2014

Probi får strategisk amerikansk order

2014-03-21

Probi får strategisk amerikansk order

Probi har fått en större order från det amerikanska egenvårdsföretaget Pharmavite på 3,6 Mkr. Ordern avser kosttillskottet Probi Digestis® som främjar god maghälsa. Bakom ordern ligger en stark efterfrågan på Probis magkapslar i amerikanska apotek och detaljhandeln. Ordern som består av ett antal delorder kommer att levereras under det andra och tredje kvartalet 2014.

Läs hela pressmeddelandet här

Bokslutskommuniké 2013

2014-01-23

Consumer Healthcare ökade med 24 procent under 2013

Läs hela rapporten här

Symrise har ökat sitt innehav i Probi till 30,03 procent, vilket föranleder budplikt

2014-01-13

Symrise har ökat sitt innehav i Probi till 30,03 procent, vilket föranleder budplikt

Probi har informerats om att Symrise AG (“Symrise”) den 10 januari 2014 har förvärvat 11.010 aktier i Probi AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, varefter Symrise innehar 2.812.505 aktier i Probi. Symrises aktieinnehav i Bolaget har därmed ökat från omkring 29,91 procent av aktierna och rösterna till omkring 30,03 procent av aktierna och rösterna.

Läs hela pressmeddelandet här

Probi förstärker forskning och regulatory

2013-11-26

Probi förstärker forskning och regulatory

Probi fortsätter att satsa på forskning och utveckling. Under hösten har ett antal nya kliniska studier startats och arbetet med att definiera Probis långsiktiga forskningsinriktning har inletts. Som en del i detta arbete har två strategiskt viktiga tjänster tillsatts för att stärka organisationen.

Anna-Karin Robertson – Head of Discovery på Probi
I arbetet med att ta fram en långsiktig FoU-strategi ingår att definiera projekt på medellång sikt, men också mer grundläggande FoU-arbete som kan resultera i nya produkter på längre sikt. Tjänsten som Head of discovery är nyinrättad och innebär ansvar för arbetet med Probis grundläggande forskningssatsningar. Anna-Karin är specialiserad inom inflammationsimmunologi och har en doktorsexamen från Avdelningen för Kardiovaskulär forskning, vid Centrum för Molekylärmedicin, Karolinska Institutet. Efter avslutade studier följde ett antal års akademisk forskning med tyngdpunkten i immunbiologi vid Yale University, USA, innan hon tog steget till industrin. Anna-Karin kommer närmast från en position som Principal Scientist vid BioInvent International AB.

Anna-Lena Karlsson – Head of Regulatory Affairs
För att hantera registrering av Probis produkter vid lanseringar på nya marknader har Anna-Lena Karlsson har anställts. Anna-Lena kommer att arbeta med produktregistreringar och hälsokommunikation av Probis produkter på samtliga marknader världen över. Anna-Lena har lång erfarenhet från Clinical Business Administration, Regulatory Affairs och Regulatory Intelligence från bland annat Astra Zeneca. Anna-Lena kommer närmast från en position som Senior Regulatory Affairs Manager vid Mc Neil AB.

Probi rekryterar ny VD

2013-11-18

Probi rekryterar ny VD

Probi har rekryterat Peter Nählstedt som ny VD. Peter Nählstedt har lång erfarenhet från den internationella Life Science-industrin genom olika chefsbefattningar inom strategi, marknadsföring och försäljning hos GE Healthcare Life Science. Peter Nählstedt kommer närmast från Trelleborg Marine Systems där han var ansvarig för verksamheten i Europa, Sydamerika och Nordafrika. Peter Nählstedt tillträder den 7 januari 2014. Gun-Britt Fransson som varit tillförordnad VD sedan i slutet av maj 2013, fortsätter i sin roll som FoU-chef och medlem i Probis ledningsgrupp.

Läs hela pressmeddelandet här