Probi presenterar på Öresund Investment Day

2014-09-10

Probi kommer att presentera på Öresund Investment Day den 22 september 2014.

Inbjudan till Öresund Investment Day med program (på engelska)

Detta är Probi

2014-06-25

Detta är Probi – en kort animerad film om Probi (på engelska)

 

 

Delårsrapport Q2, 2014

2014-08-19

Högsta nettoomsättningen i ett enskilt kvartal

Läs hela rapporten här

Ny studie bekräftar att Probis probiotika ökar järnupptag

2014-07-17

Ytterligare en studie visar att probiotika från Probi kan öka järnupptaget hos kvinnor i fertil ålder

En nyligen kommunicerad måltidsstudie visade att intag av en av Probis bakteriestammar, Lactobacillus plantarum DSM 9843, kan öka upptaget av järn vilket kan minska risken för järnbrist. Ytterligare en studie bekräftar nu dessa resultat.

Läs hela pressmeddelandet här

Liza Jonssons examensarbete på Probi

2014-07-01

Liza Jonsson gjorde sitt examensarbete på Probi – läs om det i Livsmedel i fokus! (sid 14-18)

Klicka här för att läsa artikeln

Probi presenterar på Financial Meetings Öresund

2014-06-27

Probi presenterar på Financial Meetings Öresund i Lund den 25 augusti

Klick här för mer information

Probiotika från Probi kan öka järnabsorptionen

2014-06-10

Ny studie visar att probiotika från Probi kan öka järnabsorptionen hos kvinnor i fertil ålder

Järnbrist är en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen och man räknar med att ca 30 % av svenska kvinnor har brist på järn. Det är därför av stor vikt att öka såväl intaget av järn, som upptaget av järn från kosten.

Läs hela pressmeddelandet här

Probi Digestis® i Turkiet

2014-05-06

Probi lanserar Probi Digestis® i Turkiet

Probi har tecknat ett distributionsavtal med Impexia, ett väletablerat marknadsförings- och försäljningsbolag med läkemedelsinriktning på den turkiska marknaden. Impexia planerar att lansera Probi Digestis® under kvartal 3, 2014.

Läs hela pressmeddelandet här

VD Peter Nählstedts presentation på årsstämman 2014

1 maj 2014, VD Peter Nählstedts presentation på årsstämman 2014

Årsstämma 2014

2014-04-29

Probis årsstämma 2014

Läs hela pressmeddelandet här