Du är här

Till följd av nya regelverk i vissa länder får vi numera inte kommunicera hälsoeffekter till konsument. Denna del av hemsidan är avsedd för journalister, sjukvårdspersonal och företag. Informationen på denna del av hemsidan är inte landsspecifik och kan innehålla information som inte är godkänd i landet där du befinner dig. Vänligen läs villkoren nedan innan du fortsätter till sidan.

VILLKOR

Genom att klicka på knappen “Jag förstår och godkänner”, bekräftar du att du är journalist, sjukvårdspersonal eller företag och har läst och förstått denna friskrivning.

eller
Denna webbplats och dess innehåll presenteras i allmän form och endast i informationssyfte. Webbplatsen och dess innehåll är inte avsedda för, och rekommenderas inte, att ersätta medicinsk rådgivning av behörig vårdpersonal. Ingenting på webbplatsen är avsett som, och ska inte användas för, medicinsk diagnos eller behandling. Rådfråga alltid läkare eller annan behörig vårdpersonal om åkommor eller behandlingar. Probi lämnar inte några garantier och gör inte några påståenden om att upplysningarna som finns på eller refereras till på webbplatsen är exakta eller fullständiga och åtar sig inget ansvar för möjliga felaktigheter i innehållet därav. Med hänsyn till vetenskapliga framsteg och produktutveckling kan informationen på webbplatsen från tid till annan behöva uppdateras. I den mån lagstiftningen så medger, accepterar Probi inga förpliktelser beträffande någon som helst förlust, direkt eller indirekt, hur den än har uppstått som en följd av användning av, eller tillgång till, informationen på webbplatsen eller referenser till produkter och tjänster på webbplatsen. Genom användning av webbplatsen ges samtycke till denna ansvarsfriskrivning. Vänligen notera att vissa delar av webbplatsen endast är avsedda för specifika målgrupper såsom behörig vårdpersonal. Informationen som lämnas på webbplatsen kan variera mellan olika länder och det är inte säkert att alla produkter eller tjänster som det hänvisas till på webbplatsen finns eller kommer att finnas tillgängliga i det land där en användare av webbplatsen befinner sig. De produkter och tjänster som det hänvisas till på webbplatsen kan vara underställda skilda myndighetskrav i olika länder. Produkter kan kräva förskrivning av läkare. För specifik rådgivning och anvisning rörande produkterna ombeds användare av webbplatsen att kontakta Probi direkt. Så långt det är möjligt är all information samt alla bilder och upplysningar som finns på denna webbplats underställda upphovsrättsligt skydd. Alla produktnamn är varumärken som ägs eller används av Probi, om inte annat framgår på webbplatsen. Innehåller på sidorna på webbplatsen får bara laddas ner för icke-kommersiellt bruk och ändamål. Annat bruk av informationen är inte tillåten utan föregående skriftligt tillåtelse av Probi. Probi förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen på alla sätt, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst, utan föregående meddelande och kan inte ställas till svars för sådan ändring.
Glid tillbaka

Innehållsförteckning